Orībuoirubotoru CuvéeFrance Al Olivier

EF22-5658

New

この商品を買うことによって寄せ集めることができます。 1 ポイント. カートは合計されます 1 point それはクーポンに変換することができます 0,20 €.


12,95 € tax incl.

Data sheet

成分 Assemblage d'huiles des vergers arlésiens des Bouches-du-Rhone.
重量 250 gr
Phrase 健康のために、1日最低5種類の野菜と果物を摂取しましょう。
保存方法 Pour une conservation optimale, les huiles doivent être stockées à l’abri de la lumière, dans un endroit frais et sec.
起源の国 France
商品 EF22-5658

More info

Kono sugureta orībuoiru wa, Purovu~Ansu no kaju-en no dokutoku no fūmi to fūmi ga arimasu. Kankitsurui no miwaku-tekina aroma, shinsen'na kusa to ryōri no hābu wa, kōgai no fukuzatsuna shokubutsu no hanataba to ketsugō shimasu. Arugula no nigami wa, nagai sōhon no shiage ni shiageru tame ni tōgarashi de baransuyoku odorokimasu. Anata no niku ya sakana no ryōri ni shiyō shi, sore o bineguretto matawa marine ni toriiremasu. Songu no yunīkuna aji wa, sekainoryōri to dōyō ni dentō-tekina Furansu ryōri ni mo tekishite imasu.