Kyanbasu baggu no Guérande no honmono no shio

EF21-36B

New

eeee

この商品のポイントがありません


9,95 € tax incl.

Data sheet

成分 ゲランド塩100%
Phrase 健康のために、1日最低5種類の野菜と果物を摂取しましょう。
重量 750 gr
保存方法 高温多湿と直射日光を避けて保存。
起源の国 France
商品 EF21-36B

More info

Chūsei irai kaihatsu sa reta gerande no enshō wa, 2000 hekutāru ijō ni watari, yōroppa no hokubu ni ichi shite imasu. Arai shio o shūkaku suru koto wa, soko ga nendo de tsukura reta bonchi no usui sō no mizu de okonawa remasu. Kore wa ten'nen no sanbutsudeari, seisei sa rete orazu, kakō sa rete imasen. Guérande no kaien wa kyanbasu no fukuro ni haitte ite, subete no aji to kōshinryō o kuchi no ue ni nokoshite imasu. Tatoeba, Périgordfoie gras no sutekina suraisudesu.

Accessories