Su de Pineau Ga karimashita des Charentes

EF22 -VINGRERose

New

この商品を買うことによって寄せ集めることができます。 1 ポイント. カートは合計されます 1 point それはクーポンに変換することができます 0,20 €.


12,95 € tax incl.

Data sheet

成分 後日掲載
Phrase 健康のために、1日最低5種類の野菜と果物を摂取しましょう。
重量 25 cl
保存方法 直射日光を避け乾燥した場所に保存。
起源の国 France
商品 EF22 -VINGRERose

More info

Pineau des Charentes su wa, ōku no taru de tsukura rete imasu. Furui konyakku no yōki (tenkamono, bōfu-zai, oyobi roka sa rete inai: Keishitsu no kōshō wa tōzen shizendesu). Kono marede sensaina shokunin no su wa dentō-teki ni 4-nenkan no ōku taru de no odorokubeki Pineau des Charentes A. O. C no kandzume wākushoppu no serā de tsukura rete imasu. Taru de okonawa reta yukkuri to shita shizen no aseto-ka mo, kaori no yutaka-sa to, sake no subarashī wain no tokuchōdearu kanmi o subete tamotsu koto o kanō ni shimashita.

Accessories