Sale!

Kansōshita ichijiku to shiro pinō su

EF22 -VINGREFigues

New

この商品を買うことによって寄せ集めることができます。 1 ポイント. カートは合計されます 1 point それはクーポンに変換することができます 0,20 €.


15,95 € tax incl.

Data sheet

成分 La robe ambrée de ce vinaigre artisanal très parfumé est le fruit naturel d’une lente et généreuse macération de figues sèches et de vinaigre de Pineau des Charentes blanc. Sans additif, ni conservateur, ni colorant. Un léger dépôt est donc naturel.
Phrase 健康のために、1日最低5種類の野菜と果物を摂取しましょう。
重量 25 cl
保存方法 A conserver de préférence au frais, au sec et à l’abri de la lumière.
起源の国 France
商品 EF22 -VINGREFigues

More info

Pineau des Charentes su wa, ōku no taru de tsukura rete imasu - konyakku no furui yōki (tenkamono-nashi, bōfu-zai mo nashi: Wazukana yotaku-mono ga shizendesu) kono marede sensaina shokunin no su wa dentō-teki ni watashi no wākushoppu no serā de kaihatsu sa rete imasu. 4-Nen-me no ōku taru de odorokubeki Pineau des Charentes AOC kara kyaningu. Taru de okonawa reta yukkuri to shita shizen no aseto-ka mo, kaori no yutaka-sa to, sake no subarashī wain no tokuchōdearu kanmi o subete tamotsu koto o kanō ni shimashita.