Kaden bodum

Kaden bodum

BODUM wa 1944-nen ni denmāku de setsuritsu sa reta kazoku keiei no kaishadesu. Kono burando wa, hinshitsu, fukusū no kinō, tegorona kakaku o kanesonaeta seihin no sōzō to kaihatsu o mezashite imasu. Dezainā, enjinia, dezainā no chīmu ga, kakushin ni chūryoku shinagara shin no hōmudezain o kaihatsu shiyou to doryoku shite imasu.

Kaden bodum

There are no products in this category