Guérande kaien o fukuro ni ireru

EF21-1716B

New

この商品のポイントがありません


5,95 € tax incl.

Data sheet

成分 ゲランド塩100%
Phrase 健康のために、1日最低5種類の野菜と果物を摂取しましょう。
重量 1 kg
保存方法 高温多湿と直射日光を避けて保存。
起源の国 France
商品 EF21-1716B

More info

Chūsei irai kaihatsu sa reta gerande no enshō wa, 2000 hekutāru ijō ni watari, yōroppa no hokubu ni ichi shite imasu. Arai shio o shūkaku suru koto wa, soko ga nendo de tsukura reta bonchi no usui sō no mizu de okonawa remasu. Kore wa ten'nen no sanbutsudeari, seisei sa rete orazu, kakō sa rete imasen. Gādoran no kaien wa fukuro ni irete, netsu to hikari no hinansho de shōhi sa rerunode, perigōru no foagura no sutekina suraisu ni sasae rarete, subete no fūmi to kuchi no naka no kuranchi o tamotsu yō ni narimasu.

Accessories