Sale!

Jasumintī damman

B1-TAJD

New

この商品のポイントがありません


8,40 € tax incl.

-30%

12,00 €

Data sheet

Phrase 健康のために、1日最低5種類の野菜と果物を摂取しましょう。
重量 100 gr
起源の国 France
商品 B1-TACTD

More info

Jasumintī no dokusō-sei danman wa hijō ni kōhinshitsu no ryokucha o bēsu ni shite ori, jasumin no shinsen'na hana to sensaide shinsen'na rikyūru no hana no kaori ga soe rarete imasu orientaru ryōri o tanoshimu koto ga dekimasu.