Bisai funsai shio

EF21-981G

New

この商品のポイントがありません


3,95 € tax incl.

Data sheet

成分 ゲランド塩100%
重量 250 gr
Phrase 健康のために、1日最低5種類の野菜と果物を摂取しましょう。
保存方法 高温多湿と直射日光を避けて保存。
起源の国 France
商品 EF21-981G

More info

Chūsei irai kaihatsu sa reta gerande no enshō wa, 2000 hekutāru ijō ni watari, yōroppa no hokubu ni ichi shite imasu. Arai haiiro no shio no saishu wa, kanzen ni shizendeari, chōri ni okeru sono tokui-sei o kaenai kansō oyobi funsai o ukeru koto mo dekiru.

Accessories

Customers who bought this product also bought: