Rabendāhanī le mas des abeilles

EF11-LAV250

New

この商品のポイントがありません


6,95 € tax incl.

Data sheet

成分 色調 : 金、はっきりした白 風味: 花の風味、苦味のない強さ. 原産国 : フランス
Phrase 健康のために、1日最低5種類の野菜と果物を摂取しましょう。
重量 250 gr
保存方法 直射日光を避け乾燥した場所に保存。
起源の国 France

More info

Ranbāto-ka wa 1978-nen irai Purovu~Ansu ni sunde imasu. Tōsha wa ruberon shizen kōen no chūshin ni arimasu. Kono kankyō wa, watashitachi ga hinshitsu no seihin, shokunin to shizen o teikyō suru koto ga dekimasu. Watashitachi no apurōchi wa,-ji no kijun ni motodzuite imasu: Aji, kankyō to hinshitsu wa, Provençalterroir karera no eiyō-tekina aji o tamotsu tame ni tsumetai hachimitsu, soshite shizen ga watashitachi ni teikyō shita mono ni kuwaenaku.

Accessories