Hachi no naka no shio no hana

EF21-1333J

New

この商品のポイントがありません


9,95 € tax incl.

Data sheet

成分 ゲランド塩100%
Phrase 健康のために、1日最低5種類の野菜と果物を摂取しましょう。
重量 125 gr
保存方法 高温多湿と直射日光を避けて保存。
起源の国 France
商品 EF21-1333J

More info

Chūsei irai kaihatsu sa reta gerande no enshō wa, 2000 hekutāru ijō ni watari, yōroppa no hokubu ni ichi shite imasu. Shio no hana no shūkaku wa, taiyō to kaze no eikyō o ukete okonawa re, shio no kesshō, usukute karui minamo no purēto ni ukabu, soreha furūru de sel to yoba rete imasu.

Accessories