Shokuzen sake

Shokuzen sake

Aperitifudorinku wa, tēburu ni iku mae ni yotte iru tokutei no dorinku de, gesuto no shokuyoku o hikidasu tame no monodesu. Ippantekini pīnattsu ya orību no yōna tapasu (zensai) o soete imasu. Anata jishin no kakuteru o tsukuri, kyaku o tanoshima seru koto o tamerau koto o chūcho shinaide kudasai. Mohīto, cuba libre, caipirinha wa kangei shimasu...

Aperitifudorinku wa, tēburu ni iku mae ni yotte iru tokutei no dorinku de, gesuto no shokuyoku o hikidasu tame no monodesu. Ippantekini pīnattsu ya orību no yōna tapasu (zensai) o soete imasu. Anata jishin no kakuteru o tsukuri, kyaku o tanoshima seru koto o tamerau koto o chūcho shinaide kudasai. Mohīto, cuba libre, caipirinha wa kangei shimasu. Yūmeina maribu ya Maruseiyu no parisu de rikyūru nado no shokuzen sake o o tameshi kudasai. Mochiron, tekido ni shōhi suru.

More

Shokuzen sake

There are 68 products.
per page
Showing 1 - 6 of 68 items
Showing 1 - 6 of 68 items